Banner

Chia sẻ niềm tin, cam kết thành công

Chúng tôi cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề của khách hàng

Tầm nhìn

Icon
Hướng tới trở thành một trong những Công ty cung ứng nguồn nhân lực hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Định hướng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp vững vàng, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cho xã hội và hội nhập quốc tế.

Sứ mệnh

Icon
* Đảm bảo lợi ích của nguồn nhân lực
- Lợi ích của đối tác
- Lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của xã hội.
* Nâng cao tri thức và bồi dưỡng kỹ năng cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước và quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu hóa.

Giá trị cốt lõi

Icon
*Liêm chính và uy tín: với xã hội trong chất lượng nguồn nhân lực.
* Sáng tạo: là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.
* Đoàn kết: là sự phát triển của thành công và là nền tảng cho sự phát triển vững mạnh.

Tin tức Cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường nguồn nhân lực

Hình ảnh nguồn nhân lựcHình dung rõ nét nhất về quá trình xây dựng nguồn nhân lực của MTG Bảo Việt